โรคเก๊าท์ เกิดจากการกินอาหารที่มีสารพิวรีนสูง และร่างกายไม่สามารถเผาผลาญได้หมด ทำให้มีกรดยูริคในเลือดสูง เกิดการอักเสบของข้อ มักเป็นที่ข้อนิ้วเท้า หัวแม่โป้ง นิ้วมือ มีอาการบวมอักเสบ ร้อน จะรวดเร็วและรุนแรงกว่าอาการอื่น ๆ

รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคเก๊าท์ มีอาการอักเสบ อาการปวดข้อเท้า หรือนิ้วหัวแม่โป้งเท้า ถ้าเจาะเลือดมาตรวจระดับกรดยูริค พบว่าระดับกรดยูริคในเลือดของผู้ชายเกิน 8 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ผู้หญิงเกิน 6 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

กินอย่างนี้สิ ห่างไกลโรคเก๊าท์

🔴 กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และหลากหลายตามธงโภชนาการ
🔴 ปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ
🔴 หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้สารพิวรีนสูง ได้แก่ เครื่องในและมันสมองสัตว์ เนื้อสัตว์ ปลาดุก หอย สัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด ถั่วเมล็ดแห้ง กระถิน ชะอม แตงกวา หน่อไม้ ถั่วงอก หน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น
🔴 หลีกเลี่ยงอาหารที่ผัด หรือทอดน้ำมัน
🔴 หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด
🔴 ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละ 30 นาที