ปอดบวม เป็นหนึ่งในโรคระบบทางเดินหายใจที่พบมากในช่วงหน้าฝน แต่ใครหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพียงโรคธรรมดาโรคหนึ่งที่อยู่กันเรามานาน แต่อันที่จริงแล้วปอดบวมเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยในช่วงฤดูฝนไปเป็นจำนวนมากสภาพอากาศชื้นและเย็น จะช่วยเอื้ออำนวยให้เชื้อโรคต่างๆ มีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น ที่สำคัญยังพบว่า โรดปอดบวมเป็นโรคที่คอยผสมโรงและฉวยโอกาสจากผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่ เยื่อบุโพรงจมูกและลำคอจะระคายเคือง และถูกทำลายทำให้เชื้อแบคทีเรียนิวโมคอลคัส ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว หลุดลงไปที่ปอดและอวัยวะสำคัญอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้อาการต่างๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้นหลายเท่า จนอาจจะทำให้เสียชีวิตได้

สาเหตุของโรคปอดบวม

เกิดได้ทั้งจากการติดเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอสลัส ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเพราะจะก่อให้เกิดปอดบวมรุนแรงที่สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ที่สำคัญและก่อให้เกิดโรคติดเชื้อรุนแรงได้ เช่น โรค เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคติดเชื้อในกระแสเลือดและหูอักเสบ เป็นต้น

ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคปอดบวม
ได้แก่ เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ขวบ แม้ว่าจะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีก็ตาม และผู้สูงอายุ ทั้งนี้จะยิ่งเสี่ยงสูงขึ้น หากเป็นผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคปอด โรคเบาหวาน และโรคเลือดซิกเติสเซลล์ และในกลุ่มเด็กที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้ที่ตัดม้ามออก หรือม้ามทำงานไม่ปกติ ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้น และบางครั้งยังมีโอกาสเจอปอดบวมแทรกซ้อนได้อีกด้วย อาการสำคัญ คือ มีไข้ ไอมาก หายใจเร็วกว่าปกติ หอบ หรือหายใจลำบาก ซึ่งอาการดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนว่าลูกอาจเป็นปอดบวม ควรรีบพอไปพบแพทย์

การป้องกันคือ
เลือกรับประทาน พืช ผัก ธัญพืช ที่มีสีขาว โดยธรรมชาติ เช่น ถั่วขาว ข้าวสาลี ข้าวเหนียว เป็นต้นออกกำลังกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ ล้างมือบ่อยๆ ปิดปาก ปิดจมูก ทุกครั้งที่ไอจาม และที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทารก เช่น เด็กเล็กควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้มีภูมิต้านทานจากแม่ส่งผ่านไปลูกทางน้ำนม หรือทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของธัญพืชดังที่ได้กล่าวมา รวมถึงการให้วัคชีน ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ หลายชนิด รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม-โรคไอพีดี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่