แอล-อาร์จินีน (L-Arginine) คือ กรดอะมิโนที่สำคัญ ถือว่าเป็นวัตถุดิบของร่างกาย โดยเฉพาะเป็นอาหารของต่อมพิทูอิทารี ต่อมสำคัญของร่างกายที่ใช้ในการสร้างโกรทฮอร์โมน ซึ่งใน 1 วัน ร่างกายจำเป็นต้องใช้ แอล-อาร์จินีน (L-Arginine) ประมาณ 5-6 กรัม ในการสร้างโกรทฮอร์โมนที่สมบูรณ์ โกรทฮอร์โมน ถือว่าเป็นนำพุของชีวิต เนื่องจากฮอร์โมนตัวนี้ เป็นตัวสำคัญ ในการบ่งชี้ถึงการเจริญเติบโตของร่างกาย ซึ่งในวัยเด็กนั้น ร่างกายจะสามารถผลิตโกรทฮอร์โมนได้ดี เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต แต่เมื่อเข้าสู่อายุ 23 ปีแล้ว เราลองสังเกตจากสภาพร่างกายจะเริ่มเข้าสู่วัยชรา การทำงานโดยรวมจะเริ่มช้าลง โดยเฉพาะ การเผาผลาญไขมัน จึงไม่แปลกใจที่ว่า เราทานอาหารน้อย แต่อ้วนง่าย ซึ่งสาเหตุเกิดจากการสร้างโกรทฮอร์โมนที่น้อนลงถึง 50% นั่นเอง การนอนหลับยาก หรือหลับไม่สนิทนั้น มีสาเหตุจากหลายประการ แต่โดยส่วนมากแล้ว เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถผลิตโกรทฮอร์โมนได้เพียงพอในกระบวนการนอนหลับ ลองสังเกต เด็กที่ไม่สูงนั้น มักจะหลับไม่สนิทหรือนอนไม่หลับ และผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั้น มักจะนอนไม่หลับ ดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกรดอะมิโน แอล-อาร์จินีน (L-Arginine) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่ควรจะมองข้ามเลยทีเดียว โดยเฉพาะ เด็กที่ต้องการเพิ่มความสูง ผู้ใหญ่ที่ต้องการนอนหลับ ผู้ที่ต้องการมีผิวพรรณที่ดี สดใส รวมถึงผู้ที่ต้องการดูแลน้ำหนักด้วย แอล-อาร์จินีน (L-Arginine) จึงถือว่าเป็นสารอาหารที่สำคัญอย่างมากต่อชีวิตของคนเรา