เริ่มต้นธุรกิจ PGP GOLD STAR

1. สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
2. ไม่บังคับซื้อสินค้า ขึ้นตำแหน่งด้วยการสะสมคะแนน
3. เช็ครายได้ และสายงานผ่านระบบ Internet แบบ Real Time