Description

โกลด์ เอนไซม์ (Gold Enzymes)
เอนไซม์ สารอาหารจำพวกโปรตีน ที่ให้พลังงานสูง เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวะเคมีในร่างกาย เช่น การย่อยอาหาร การขับถ่าย การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การขจัดสารพิษ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบเลือด เป็นต้น

ความสำคัญของ เอนไซม์
– ช่วยย่อยสลายอาหารให้เล็กลงพอที่จะผ่านผนังของลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดและซ่อมแซม ควบคุม กระตุ้น การทำงานของระบบอื่นๆ ในร่างกาย
– ทำหน้าที่รักษาระบบเผาพลาญในร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การย่อยอาหาร การสลายไขมัน การลำเลียงอาหารเข้าสู่เชลล์ เป็นต้น

ร่างกายได้รับเอนไซม์ 2 ทาง
1.การรับประทานอาหารสด ที่ไม่ได้ผ่านการปรุงให้สุกด้วยความร้อน
2.การรับประทานเอนไซม์สกัดจากพืชในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

หากร่างกายได้รับเอนไซม์ ไม่เพียงพอ จะมีผลกระทบต่อการสร้างภูมิต้านทานและระบบอื่นๆ ในร่างกายทั้งหมด สุขภาพจะอ่อนแอลงและเจ็บป่วยได้ง่าย

ทำไม? คนส่วนใหญ่จึงอยู่ในภาวะขาด เอนไซม์
– รับประทานอาหารสดน้อย การได้รับเอนไซม์ก็น้อยตามไปด้วย
– เมื่อเรามีอายุมากขึ้น ร่างกายจะสร้างเอนไซม์ได้น้อยลงเรื่อยๆ
– ความเครียด การเจ็บป่วย ทำให้การผลิตเอนไซม์ในร่างกายลดลง
– การปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อน ทำให้สูญเสียเอนไซม์ที่มีประโยชน์ไป

หากขาดเอนไซม์ สุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไร?
– การย่อยอาหารไม่มีประโยชน์ ร่างกายได้รับสารอาหารน้อยลง
– ลำไส้ทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารผ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปเลี้ยงเชลล์ได้น้อยลง
– ขบวนการเผาพลาญและสร้างพลังงานให้กับเซลล์ลดลง จะรู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
– ระบบอวัยวะในร่างกายทั้งหมดทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
– วิตามิน แร่ธาตุ รวมถึงฮอร์โมนต่างๆ ไม่สามารถทำงานตามหน้าที่ได้ ถ้าขาดเอนไซม์
– การย่อยที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้มีเศษอาหารเก่าตกค้างหมักหมมในลำไส้ เป็นเหตุให้เกิดพิษในร่างกาย เกิดการเจ็บป่วยและเกิดโรคร้ายต่างๆ
– ขบวนการสร้างภูมิต้านทานร่างกายลดลง ภูมิต้านทานน้อย
– มีปัญหาในระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องผูก ท้องอืด ท้องเฟ้อ กรดแก๊สในกระเพราะอาหาร ริดสีดวง ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เป็นต้น

ส่วนประกอบสำคัญ
ถั่วแดง 48.50%
ข้าวหอมมะลิ 35.25%
ถั่วเหลือง 10.25%
ลูกเดือย 5.00%
งา 1.00%

วิธีรับประทาน : นำผงเอนไซม์ 1-2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำอุ่น 1 แก้ว (250 CC.) แล้วดื่มให้หมดภายใน 30 นาที

การเก็บรักษา: ควรปิดฝาให้สนิท เก็บในที่แห้งและเย็น (ไม่เจือสีสังเคราะห์ และไม่มีวัตถุกันเสีย)

ขนาดบรรจุ : 250 กรัม