ร่างกายจะสะสมแมกนีเซียมไว้ที่กระดูก และจะดึงออกมาใช้ในยามที่ต้องการ โดยเฉพาะปฏิกิริยาบางอย่างซึ่งมีความสำคัญต่อร่างกาย แมกนีเซียมจะทำหน้าที่ในทุกเซลล์ของเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโปรตีน และจำเป็นต่อการปล่อยพลังงานออกมา บทบาทที่เด่นชัดของแมกนีเซียมคือ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารที่เป็นตัวนำพลังงานในเซลล์ นอกจากนี้ แมกนีเซียมยังช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหลังจากการหดตัว ช่วยเป็นสื่อนำกระแสประสาท ต่อต้านฟันผุโดยช่วยให้แคลเซียมจับที่เคลือบฟัน และทำหน้าที่อื่นๆ อีกหลายอย่าง การขาดแมกนีเซียมอาจเกิดขึ้นได้ หากกินอาหารที่มีแมกนีเซียมไม่เพียงพอ การอาเจียน อุจจาระร่วง โรคแอลกอฮอล์ลิซึ่ม หรือภาวะการขาดโปรตีน ผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ได้รับอาหารทางเส้นเลือดนานเกินไป หรือผู้ที่ใช้ยาขับปัสสาวะ สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาล้วนทำให้เกิดการขาดแมกนีเซียมได้ การขาดแมกนีเซียมจะทำให้มีอาการอ่อนเพลีย สับสน การหลั่งฮอร์โมนที่ตับอ่อนจะลดลง ถ้าขาดมากๆ กล้ามเนื้อจะหดเกร็งอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่ตาและบริเวณหน้า เกิดอาการหลอนและกลืนลำบาก

คนที่ทานแมกนีเซียมในปริมาณที่พอเหมาะ จะมีอัตราการตายจาก หัวใจล้มเหลวน้อยกว่าคนที่ขาดแมกนีเซียม ทั้งนี้สันนิษฐานว่า การขาดแมกนีเซียมทำให้หัวใจไม่สามารถที่จะหยุดอาการชักกระตุกเมื่ออาการดังกล่าวเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อสุขภาพที่ดีจึงควรกินอาหารที่มีแมกนีเซียมให้เพียงพอ